Kata-Kata Bijak Imam Al Ghazali

Kata-Kata Bijak Imam Al Ghazali - Bagi kita kaum Muslimin tentunya sudah tidak abnormal lagi dengan nama Imam Al Ghazali, seorang tokoh terkemuka dalam kancah filsafat dan tasawuf. Memiliki efek dan pemikiran yang telah menyebar ke seantero dunia Islam. Kaum muslimin yang mengikutinya, hendaknya mengambil nasihat dari sejarah hidup beliau.Imam Al Ghazali mulai menuntut ilmu semenjak masa kecilnya yaitu Ilmu Fiqih kepada Al-Imam Ahmad Bin Muhammad Ar-Rodhakoni di kota Baghdad, kemudian Al-ghazali melanjutkan studinya ke negara Jurjan, ia berguru kepada Al-Imam Abi Nashr Al-isma'ili, Kemudian Al-Ghazali melanjutkan studinya ke Kota Naysabur untuk menimba ilmu kepada Al-Imam Al-Haromain Mufti Kota Mekkah dan Madinah.

Setelah Al-Imam Haromain wafat, Al-Ghazali keluar menuju seorang Mentri. Pada ketika itu Nidhomul Mulk mengumpulkan para andal ilmu dan semua para Ulama' berusaha untuk memusuhi Al-Ghazali. Setelah Al-Ghazali menjelaskan ilmunya yang didapatkan dari Guru-Gurunya, balasannya semua Ulama' mengerti keutamaan Al-Ghazali. Hingga balasannya Al-Ghazali diperintahkan pergi ke Madrasah Nidhomiyah di Baghdad pada Tahun 484 Hijriyah. Dan Al-Ghazali mengajar di sana hingga semua orang terheran dengan kepiawaian Al-Ghazali dalam mengajar dan berargumen, serta mempunyai keutamaan yang indah dan fasih lisannya semua orang mencitainya.


okoh terkemuka dalam kancah filsafat dan tasawuf Kata-Kata Bijak Imam Al Ghazali


Itulah riwayat singkat mengenai Imam Al Ghazai, dan dibawah ini ada beberapa Kumpulan Kata-Kata Bijak Imam Al Ghazali untuk anda yang bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Selengakapnya bisa anda lihat di bawah ini:
“Sesungguhnya kebahagiaan, kesenangan, dan kenikmatan sesuatu bergantung pada kondisi dasarnya. Kondisi dasar sesuatu ialah menyangkut untuk apa ia diciptakan. Oleh lantaran itu, kenikmatan mata ialah dengan melihat yang indah-indah. Kenikmatan indera pendengaran ialah dengan mendengar suara-suara merdu. Begitulah seterusnya untuk anggota tubuh lainnya. Namun, khusus berkaitan dengan hati, kenikmatannya hanyalah manakala ia sanggup mengenal Tuhan swt., lantaran hati diciptakan untuk itu. Jika insan mengetahui apa yang tidak diketahuinya, maka senanglah ia. Begitu juga dengan hati. Manakala hati mengenal Tuhan swt., maka senanglah ia, dan ia tidak sabar untuk ‘menyaksikan-Nya’. Tidak ada yang maujud yang lebih mulia dibanding Allah, lantaran setiap kemuliaan ialah dengan-Nya dan berasal dari-Nya. Setiap ketinggian ilmu ialah jejak yang dibuat-Nya, dan tidak ada pengetahuan yang lebih digdaya dibanding pengetahuan perihal diri-Nya.’
Apabila bertemu dengan orang bau tanah – bahawa dia lebih mulia daripada kita kerana dia sudah usang beribadat.
Apabila melihat orang jahil – mereka lebih mulia daripada kita kerana mereka menciptakan dosa dalam kejahilan, sedangkan kita menciptakan dosa dalam keadaan mengetahui.

Bantulah sekuat tenaga temanmu yang sedang memerlukan sebelum dia meminta batuan.
Barangsiapa yang menentukan harta dan anak – anaknya daripada apa yang ada di sisi Allah, pasti ia rugi dan tertipu dengan kerugian yang amat besar. (Imam Al Ghazali)
Barangsiapa yang menghabiskan waktu berjam – jam lamanya untuk mengumpulkan harta kerana ditakutkan miskin, maka dialah bekerjsama orang yang miskin. (Imam Al Ghazali)
Belum pernah saya berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada jiwa saya sendiri, yang adakala membantu saya dan adakala menentang saya. (Imam Al Ghazali)
Berani ialah sifat mulia kerana berada di antara pengecut dan membuta tuli. (Imam Al Ghazali)
Berikan teladan dan teladan yang baik kepada murid dengan melaksanakan perintah agama dan meninggalkan larangan agama, biar demikian apa yang engkau katakana gampang diterima dan diamalkan oleh murid.
Berpikirlah selalu perihal nikmat nikmat dan keagunga-Nya.
Bersikap lemah lembut terhadap murid dan hendaklah sanggup mengikuti keadaan atau mengukur kemampuan murid.
Bersikap tawadduklah dalam segala bidang pergaulan.
Bersikaplah lemah lembut dan sopan santun dengan menundukan kepala.
Bersikaplah sopan santun, ramah tamah dan merendah diri terhadap orang tuamu.
Bersungguh – sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan kerana bila tidak demikian engkau akan berada dalam ancaman kesesatan. (Imam Al Ghazali)
Bila mencari sahabat untuk mencapai kebahagian akhirat, perhatikanlah benar benar urusan agamanya. Dan bila mencari sahabat untuk keperluan duniawi, maka perhatikanlah ia perihal kebaikan budi pekertinya.
Carilah hatimu di tiga tempat. Temui hatimu sewaktu bangun membaca al-quran. tetapi bila tidak kamu temui, carilah hatimu ketika mengerjakan solat. Jika tidak kamu temui juga, carilah hatimu ketika duduk tafakur mengingati mati. Jika kamu tidak temui juga, maka berdoalah kepada ALLAH, pinta hati yang gres kerana hakikatnya pada ketika itu kamu tidak mempunyai hati!
carilah sahabat untuk menenangkan hati dan fikiran, maka perhatikanlah baik baik perihal keselamatanmu dan kesejahteraannya.
Cepat cepatlah memenuhi panggilan agama.
Cinta merupakan sumber kebahagiaan dan cinta terhadap Tuhan harus dipelihara dan dipupuk, suburkan dengan shalat serta ibadah yang lainnya. (Imam Al Ghazali)
Ciri yang membedakan insan dan binatang ialah ilmu. Manusia ialah insan mulia yang mana ia menjadi mulia kerana ilmu, tanpa ilmu tidak mungkin ada kekuatan. (Imam Al Ghazali)
Dahulukanlah temanmu dari pada dirimu sendiri dalam kasus duniawi, atau atau paling tidak hendaklah bersedia memperlihatkan proteksi bahan kepada temanmu yang memerlukannya.
Dengarkan dan perhatikan segala yang dikatakan oleh ibu bapakmu, selama masih dalam batas batas agama.

Do'akanlah temanmu, baik selagi hidup maupun sehabis dia meninggal dunia

Hadapi mitra atau musuhmu itu dengan wajah yang memperlihatkan kegembiraan, kerelaan penuh kesopanan dan ketenangan. Jangan menampakkan perilaku besar kepala dan sombong. (Imam Al Ghazali)
Hendaklah sabar dan teliti dalam mendidik muridnya yang kurang cerdas.
Hendaklah seseorang mendapatkan kasus masalah yang dikemukakan oleh muridnya.

Barangsiapa yang meyombongkan diri kepada salah seorang daripada hamba – hamba Allah, sesungguhnya ia telah bertengkar dengan Tuhan pada haknya. (Imam Al Ghazali)
Hiduplah sebagai mana yang kamu sukai tetapi ingat bahawasanya engkau akan mati , cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi tetapi jangan lupa bahawasanya engkau akan berpisah dengannya dan buatlah apa yang engkau kehendaki tetapi ketahuilah bahawasanya engkau akan mendapatkan tanggapan yang setimpal dengannya.
Hindarilah segala muslihat yang tidak terpuji dalam mencari nafkah, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan SWT selalu melimpahkan segala perjuangan kebaikan apapun sertailah dengan tawakkal kepadanya.
Ibadah dan pengetahuan sambil makan haram ialah ibarat konstruksi pada kotoran. (Imam Al Ghazali)
Ibu segala etika ialah daerah kebijaksanaan, keberanian, kesucian diri dan keadilan.
Ilmu itu kehidupan hati daripada kebutaan, sinar penglihatan daripada kezaliman dan tenaga tubuh daripada kelemahan. (Imam Al Ghazali)
Ilmu itu kehidupan hati daripada kebutaan, sinar penglihatan daripada kezaliman dan tenaga tubuh daripada kelemahan. (Imam Al Ghazali)
Ilmu yang pertama disebut ide dan hembusan dalam hati, ilmu yang kedua disebut wahyu dan khusus untuk para Nabi.
Ilmu yang tidak disertakan dengan amal itu namanya gila dan amal yang tidak disertai ilmu itu akan sia-sia.
Jadikan kematian itu hanya pada tubuh kerana daerah tinggalmu ialah liang kubur dan penghuni kubur sentiasa menanti kedatanganmu setiap masa. (Imam Al Ghazali)
Jadikan kematian itu hanya pada tubuh kerana daerah tinggalmu ialah liang kubur dan penghuni kubur sentiasa menanti kedatanganmu setiap masa.
Jadikan kematian itu hanya pada tubuh kerana daerah tinggalmu ialah liang kubur dan penghuni kubur sentiasa menanti kedatanganmu setiap masa. (Imam Al Ghazali)
Jadikanlah “kemahuan yang bersungguh-sungguh” itu menjadi mahkota roh, “kekalahan” menjadi belenggu nafsu dan “mati” menjadi pakaian badan, kerana yang akan menjadi daerah diammu ialah kubur, dan andal kubur setiap ketika menunggu, bilakah engkau akan hingga kepada mereka.
Jagalah diam-diam temanmu, tutupilah keburukannya dan diamlah jangan memperbesar keselahannya yang sedang dibicarakan oleh orang lain.
Jangan berkeberatan menjawab, “aku kurang mengerti,” bila memeang belum bisa menjawab sesuatu masalah.
Jangan segan segan kembali kepada yang benar, manakala terlanjur salah dalammemberikan keterangan
Janganlah anda menjadi muflis dari sudut amalan dan jangan jadikan dirimu itu kosong daripada kasus yang berfaedah. Yakinlah semata- mata dengan mempunyai ilmu belum tentu lagi menjamin keselamatan di alam abadi kelak
Janganlah engkau meyimpan harta benda melebihi dari apa yang dibutuhkan. Rasulullah saw. bersabda: “Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad itu sekadar untuk mencukupi kebutuhan”
Janganlah menentang terhadap takdir Tuhan SWT.
Janganlah sombong terhadap sesama mahluk, kecuali terhadap mereka yang zalim.
Janganlah suka bergurau dan bercanda
Jauhilah larangan larangan agama.
Jika berjumpa dengan kanak-kanak – bahwa kanak-kanak itu lebih mulia daripada kita, kerana kanak-kanak ini belum banyak melaksanakan dosa daripada kita.
Jika berjumpa dengan orang alim – dia lebih mulia daripada kita kerana banyak ilmu yang telah mereka pelajari dan ketahui.
Jika melihat orang jahat, jangan anggap kita lebih mulia kerana mungkin satu hari nanti dia akan insaf dan bertaubat atas kesalahannya.
Jika nafsu itu tiddak engkau kalahkan dengan jihad yang bersungguh-sungguh, maka sekali-kali hatimu tidak akan hidup dengan bur ma’rifat.
Jika sekiranya sekadar ilmu sahaja telah memadai bagimu, dan tidak ada lagi hajatmu kepada amal di belakang itu, tentulah undangan dari sisi Tuhan yang berbunyi : “Apakah ada yang memohon? Apakah ada yang meminta ampun? Dan apakah ada yang bertaubat?” itu akan percuma sahaja, tidak ada gunanya.
Kalau besar yang dituntut dan mulia yang dicari,maka payah melaluinya, panjang jalannya dan banyak rintangannya. (Imam Al Ghazali)
Kalau besar yang dituntut dan mulia yang dicari,maka payah melaluinya, panjang jalannya dan banyak rintangannya. (Imam Al Ghazali)
Kata-kata wasiat Lukman al- Hakim, " Wahai anakku yang tercinta, janganlah hingga ayam jantan itu lebih bijak daripada engkau. Ia berkokok di waktu sahur sedangkan engkau masih tidur lagi".
Kebahagiaan terletak pada kemenangan memerangi hawa nafsu dan menahan kehendak yang berlebih-lebihan. (Imam Al Ghazali)
Kebahagiaan terletak pada kemenangan memerangi hawa nafsu dan menahan kehendak yang berlebih-lebihan. (Imam Al Ghazali)
Kecintaan kepada Tuhan melingkupi hati, kecintaan ini membimbing hati dan bahkan merambah ke segala hal. (Imam Al Ghazali)
Kecintaan kepada Tuhan melingkupi hati, kecintaan ini membimbing hati dan bahkan merambah ke segala hal. (Imam Al Ghazali)
Kematian kita sadar bahwa kematian ialah susuati yang pasti dan dirasakan oleh setiap orang ,kematian tidak bisa ditawar tawar ,tidak bisa dimajukan atau dimundurkan kapan dan dimana saja sperti firaman Tuhan dalam surat Alimran yang artinya : Setiap insan pasti akan mencicipi kematian .
Kerja seorang guru tidak ubah ibarat kerja seorang petani yang sentiasa membuang duri serta mencabut rumput yang tumbuh di celah- celah tanamannya.
Kita tidak akan sanggup mengekang amarah dan hawa nafsu secara keseluruhan hingga tidak meninggalkan bekas apapun dalam diri kita. Namun bila mencoba untuk mengendalikan keduanya dengan cara latihan dan kesungguhan yang kuat, tentu kita akan bisa. (Imam Al Ghazali)
Kita tidak akan sanggup mengekang amarah dan hawa nafsu secara keseluruhan hingga tidak meninggalkan bekas apapun dalam diri kita. Namun bila mencoba untuk mengendalikan keduanya dengan cara latihan dan kesungguhan yang kuat, tentu kita akan bisa. (Imam Al Ghazali)
Kita tidak sanggup mengakui bahawa setiap orang yang mengaku beragama itu pasti mempunyai segala sifat-sifat yang baik.
Ku letakkan arwah ku dihadapan Tuhan dan tanamkanlah jasad ku dilipat bumi yang sunyi senyap. Nama ku akan berdiri kembali menjadi sebutan dan buah bibir ummat insan di masa depan.
Lidah yang lepas dan hati yang tertutup dan penuh dengan kelalaian itu alamat kemalangan besar
Maafkanlah temanmu yang sedang berbat kesalahan dan jangan sekali sekali mencelannya
Menangkanlah yang hak dan gugurkanlah yang batil.
Menuntut ilmu ialah taqwa. Menyampaikan ilmu ialah ibadah. Mengulang-ulang ilmu ialah zikir. Mencari ilmu ialah jihad. (Imam Al Ghazali)
Menuntut ilmu ialah taqwa. Menyampaikan ilmu ialah ibadah. Mengulang-ulang ilmu ialah zikir. Mencari ilmu ialah jihad. (Imam Al Ghazali)
Nafsu ialah suatu keingininan untuk melaksanakan hal hal yang berlawanan dengan anutan agama, hukum, apabila dalam kehidupan ini sudah dikuasai nafsu maka kehidupan ini akan semerawut , kita tidak tahu lagi mana yang halal , mana yang haram , mana yang jadi milik kita , mana hak orang lain . Orang orang yang dikuasai hawa nafsu dalam kehidupan nya dikatakan dalam firman Tuhan dalam surat Araaf ayat 179 yang artinya :Dan kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan insan , mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan ,mereka mempunyai mata tetapi tidak dipakai untuk melihat ( tanda tanda kekuasaan allah ) mereka mempunyai indera pendengaran tetapi tidak dipakai untuk mendengar ( ayat ayat Tuhan )mereka itu sebagai binatang ternak ,bahkan mereka lebih sesat lagi . Mereka itulah orang orang yang lelai . Inilah citra kehidupan yang di kuasai nafsu .
Nasehat itu mudah, yang musykil ialah menerimanya kerana ia pahit terasa kepada si hamba hawa nafsu, lantaran barang yang terlarang sangat disukainya.
Pati ilmu yang sebenar ialah mengetahui sedalam-dalamnya apa erti taat dan ibadat.
Pelajari ilmu syariat untuk menunaikan segala perintah Tuhan s.w.t dan juga ilmu alam abadi yang sanggup menjamin keselamatanmu di alam abadi nanti.
Pelajari ilmu syariat untuk menunaikan segala perintah Tuhan SWT dan juga ilmu alam abadi yang sanggup menjamin keselamatanmu di alam abadi nanti. (Imam Al Ghazali)
Pelajari ilmu syariat untuk menunaikan segala perintah Tuhan SWT dan juga ilmu alam abadi yang sanggup menjamin keselamatanmu di alam abadi nanti. (Imam Al Ghazali)
Pemurah itu juga suatu kemuliaan kerana berada di antara bakhil dan boros. (Imam Al Ghazali)
Pusatkanlah perhatian kepada murid yang sedang bertanya, dan memahami benar isi pertanyaanya.
Rendahkanlah hatimu kepada Tuhan SWT.
Sabar dan tabahlah dalaml menghadpi segala persoalan.
Sampaikanlah informasi bangga kepada temanmu perihal perbuatan perbuatannya yang mendapat sambutan baik dari orang lain, dan perhatikanlah pembicaraannya dengan baik tanpa membantah.
Seboleh- bolehnya jangan bertengkar dengan seseorang dalam apa jua kasus kerana pertengkaran itu mengandungi pelbagai penyakit dan dosanya jauh lebih besar daripada faedahnya, riak, takbur, hasad dan dengki.
Selalulah berusaha mencari keredhaan orang tuamu.
Sesalilah segala perbuatan yang tercela dan merasa malulah dihadapan Tuhan SWT.
Sesiapa yang berumur melebihi empat puluh tahun sedangkan kebaikannya masih belum melebihi kejahatannya, maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki neraka.
Sifat utama pemimpin ialah beradab dan mulia hati. (Imam Al Ghazali)
Sifat utama pemimpin ialah beradab dan mulia hati. (Imam Al Ghazali)
Terimalah alasan yang benar, sekalipun dari pihak lawan
Waktu akan terasa jauh apabila kita tidak bakir untuk memanatkan dengan baik ,waktu akan berjalan terus sesuai dangan perputaran dari, dari detik ke menit,. dari hari ke ahad dari ahad ke bulan , dari bulan ketahun .Apabila sudah berlalu tidak akan mungkin kembali lagi.seperti pepata arab menyampaikan waktu bagaikan pedang.
Yang jauh itu waktu, Yang akrab mati, Yang besaar itu nafsu , Yang berat itu amanah ,Yang gampang berbuat dosa ,Yang panjang itu amal saleh ,Yang indah saling memaafkan.
Yang paling besar di bumi ini bukan gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang bila gagal dikendalikan maka kita akan menjadi penghuni neraka. (Imam Al Ghazali)

Itulah Kumpulan Kata-Kata Bijak Imam Al Ghazali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan  hikmah dari kata-kata bijak tersebut.aamin.
Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Recent Posts

Pesan kata

Saya Hanya Blogger Pemula Yang Selalu Ingin Berkarya.